21-09-2019 - 09:15

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9

Sáng ngày 20/9, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thái Ngọc Hải tiến hành tiếp công dân định kỳ tháng 9, lãnh đạo các phòng, ban liên quan cùng tham dự.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ, ông Nguyễn Văn Lương và ông Phan Văn Đông ở xã Đức Thanh phản ánh, kiến nghị về việc Cán bộ thôn Thanh Đình quy hoạch đất nghĩa trang bán cho các hộ gia đình, việc thu chi tài chính không rõ ràng; việc lấn chiếm đất đai của 28 hộ dân ở xã Đức Thanh chưa được giải quyết và một số nội dung liên quan khác cũng liên quan đến đất đai và chi trả hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Lương và ông Phan Văn Đông, đại diện Cơ quan kiểm tra, thanh tra, tài nguyên, môi trường, tài chính, kế hoạch,  nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trả lời và làm rõ một số nội dung liên quan.

Trực tiếp giải quyết  kiến nghị về việc cán bộ thôn Thanh Đình quy hoạch đất nghĩa trang bán cho các hộ gia đình, việc thu chi tài chính không rõ ràng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: nội dung này Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra đã có Quyết định số 317 – QĐ/UBKTHU ngày 20 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí đảng viên và đang trong thời gian giải quyết, kết quả kiểm tra sẽ được công bố theo quy định của Đảng.

Đối với vấn đề lầm chiếm đất đai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Đức Thanh rà soát, kiểm ra xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn, đề xuất UBND huyện  hướng giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật. Phòng TNMT đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn UBND xã Đức Thanh xử dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai tại xã Đức Thanh và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/10/2019.

Đối với các vụ việc còn tồn đọng thời gian qua, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện rà soát các vụ việc, tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND huyện hướng chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật.  Những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được tiếp, giải thích nhiều lần, nay đã hết thẩm quyền giải quyết, đề nghị các phòng, ngành, địa phương có liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phải có thái độ cương quyết, nhằm đảm bảo kỷ cương, không để xảy ra tình trạng cố tình khiếu nại, tố cáo trái pháp luật, làm mất ổn định tình hình đặc biệt là một số công dân thuộc một số địa phương thường xuyên khiếu nại tố cáo vượt cấp./..