Chỉ đạo của Ban NTM

BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã Đức Tùng tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm

BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã Đức Tùng tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm

28-10-2017
BCĐ xây dựng NTM xã Đức Tùng tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm "Toàn dân thi đua xây dựng Nông thôn mới"
LỜI  PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA THÁNG CAO ĐIỂM “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT CHUNG SỨC XÂY DỰNG  XÃ ĐÚC TÙNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI ”

LỜI PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA THÁNG CAO ĐIỂM “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT CHUNG SỨC XÂY DỰNG XÃ ĐÚC TÙNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI ”

27-10-2017
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã Đức Tùng được UBND tĩnh Hà tĩnh, UBND Huyện Đức Thọ chọn là một trong 9 xã để chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2017. Đây là một vinh dự lớn đối với Đảng bộ và nhân...
KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua tháng cao điểm “ Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Đức Tùng đạt chuẩn nông thôn mới”

KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua tháng cao điểm “ Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Đức Tùng đạt chuẩn nông thôn mới”

26-10-2017
Thực hiện kế hoạch số 489- KH/UBND, ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh vê thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016- 2020 Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Tùng xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua tháng...
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1 2