06-07-2018 - 04:49

ĐỨC THỌ TĂNG TỐC ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC NĂM 2020.

  Sáng nay, ngày 04/7 Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Đức Thọ nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng thời định hướng một số giải pháp xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020.

Đến thời điểm này huyện Đức Thọ đã có 18/27 xã đạt chuẩn, còn 9 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2018. Toàn huyện đạt 466/540 tiêu chí, đạt 86,3%, bình quân mỗi xã đạt 17,25 tiêu chí. 9 xã chưa đạt chuẩn gồm: Đức Đồng, Đức An, Đức Lập, Đức Dũng, Đức Thanh, Tân Hương, Liên minh, Đức Châu và Đức Quang. Mỗi xã hiện chỉ mới đạt bình quân từ 11-17 tiêu chí, tổng tiêu chí đã đạt 121/160 tiêu chí, đạt 75,6%, còn 39 tiêu chí phải thực hiện. Theo đánh giá của huyện, cũng như các Sở, ngành tại buổi làm việc cho rằng, hiện nay, các tiêu chí khó khăn là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó tiêu chí giao thông, nếu không có nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên, sẽ khó hoàn thành. Để đạt chuẩn về tiêu chí này 9 xã còn lại cần phải làm mới và nâng cấp tối thiểu trên 32 km, trong đó đường huyện 9,6km qua các xã Đức Dũng, Đức Đồng, trục xã 8,16km, trục thôn 5,77km, ngõ xóm 9,82 km và nội đồng trên 2 km.

       Theo dự tính của huyện Đức Thọ, từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thành các tuyến đường trục xã, trục thôn và ngõ xóm, còn đối với 2 tuyến huyện lộ là HL11 và HL20 thì phải trông chờ vào dự án của tỉnh. Tuy nhiên Sở GTVT cho rằng 2 dự án này đã được đưa vào nguồn vốn trung hạn hiện đang chờ tỉnh cân đối nguồn kinh phí để triển khai

      Đối với tiêu chí môi trường, hiện đã có 19/27 xã đạt chuẩn, chiếm 70,3%, khó khăn nhất trong tiêu chí này là tỷ lệ người dân dùng nước sạch mới chỉ đạt 58%; bên cạnh đó chỉ tiêu về chất thải rắn và nước thải trong khu dân cư, hiện địa phương đang tập trung chỉ đạo thực hiện đề án thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải gắn với thực hiện tiêu chí môi trường cấp huyện. Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% xã đạt chuẩn về tiêu chí môi trường.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm : Để đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, Đức Thọ cần khoảng 615, 8 tỷ đồng

 Tại buổi làm việc, các đại biểu góp ý, bổ sung các giải pháp để từng bước giúp huyện Đức Thọ hoàn thành các tiêu chí. Các ý kiến đều đồng tình với lộ trình mà huyện đề ra. Đề nghị huyện lập quy hoạch cụ thể để hoàn thành tiêu chí giao thông, điều chỉnh quy hoạch trụ sở làm việc, trường học tại những xã thực hiện việc sáp nhập, sớm có giải pháp xử lý rác thải tại các xã, thị trấn, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng thêm một lò đốt và xử lý rác thải hiệu quả hơn.

         Thay mặt lãnh đạo huyện Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm cam kết sẽ tăng tốc để đưa huyện đạt chuẩn đúng lộ trình./.