18-09-2019 - 09:25

Đức Thọ: Có trên 100 nghìn nhân khẩu

Chiều ngày 17/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Cục thống kê tỉnh

Đ/c Trần Hoài Đức - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện chủ trì 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện bằng hai phương pháp là phỏng vấn trực trực tiếp và qua phiếu trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Đây cũng là năm đầu tiên ứng dụng triệt để CNTT từ khâu chuẩn bị đến khâu tác nghiệp, xử lý lỗi điều tra và tổng hợp kết quả của tổng điều tra dân số. Tại Đức Thọ có 117 điều tra viên và 28 tổ trưởng  với  210 địa bàn, được tiến hành ở 31.835 hộ, có 3.240 hộ mẫu, thu thập được 100.102 nhân khẩu, trong đó nam 48.072 chiếm 48,02%, nữ 52.030 chiếm 51,98%.

Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Viết Hùng - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà huyện Đức Thọ đã đạt được trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng thời yêu cầu thời gian tới BCĐ các cấp cần tích cực phối hợp rà soát, phân tích, đánh giá lại các thông tin để phục vụ Hội nghị công bố chính thức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Cục thống kê tỉnh, huyện Đức Thọ trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 01 cá nhân, Cục thống kê tặng giấy khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân và giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong  công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Xuân Sang - Thanh Sơn