20-03-2019 - 02:03

Đức Tùng tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, ngày hôm qua 19/3/2019 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đức Tùng tổ chức lao động chỉnh trang công sở, trồng hoa cây cảnh tuyến đường trục xã, với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các đồng chí cán bộ xã, ban quản trị HTXNN