27-10-2017 - 14:34

LỜI PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA THÁNG CAO ĐIỂM “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT CHUNG SỨC XÂY DỰNG XÃ ĐÚC TÙNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI ”

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã Đức Tùng được UBND tĩnh Hà tĩnh, UBND Huyện Đức Thọ chọn là một trong 9 xã để chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2017. Đây là một vinh dự lớn đối...

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã Đức Tùng được UBND tĩnh Hà tĩnh, UBND Huyện Đức Thọ chọn là một trong 9 xã để chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2017. Đây là một vinh dự lớn đối với Đảng bộ và nhân dân chúng ta, là một thời cơ thuận lợi để chúng ta làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt nông thôn, đưa đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm, các cấp, các ngành cũng như  mỗi một cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phải tích cực, nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành được.

Kính thưa toàn thể nhân dân

Từ đầu năm đến nay cùng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của con em  quê hương đang học tập, công tác trong và ngoài nước, sự giúp đỡ của các đơn vị đỡ đầu, chúng ta đã tập trung giải tỏa được 29 tuyến giao thông với trên 5000m, làm mới được trên 5 km đường bê tông nông thôn, Chỉnh trang lại hệ thống điện, tiến hành san lấp mặt bằng sân vận động xã, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, chỉnh trang lại chợ Tùng xây dựng, nâng cấp và mua sắm các trang thiết chế tại các nhà văn hóa thôn xóm và nhiều công việc khác. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều hộ gia đình tự giác hiến đất , hiến cây, hiến tường rào để mở rộng đường thôn xóm, nhiều hộ đã tự giác di chuyển công trình vệ sinh, công trình chăn nuôn đến vị trí thích hợp, nhiều gia đình đã tự chỉnh trang lại vườn tược, sắp xếp đồ đặc trong gia đình, thường xuyên làm vệ sinh sạch sẻ nhà cửa, vườn tược, đường xá đảm bảo xanh, sạch, đẹp.  Thay mặt Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, Đảng viên và các gia đình đã có nhiều tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. 

      Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ thì khối lượng công việc còn lại cũng đang hết sức nặng nể, ý thức trách nhiệm một bộ phận nhân dân vẫn còn chưa thực sự vào cuộc, một số tuyến đường trong khu dân cư chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều hộ gia đình có các công trình vệ sinh bất hợp lý chưa được di dời, vườn tược, nhà của chưa gọn gàng ngăn nắp nhưng chưa được các hộ quan tâm, công tác vệ sinh môi trường chưa được làm thường xuyên, chưa được sạch sẽ.

Vậy để xã nhà hoàn thành tốt 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới  như kế hoạch đề ra để đón đoàn kiểm tra liên ngành của Tĩnh về kiểm tra vào cuối tháng 11 năm 2017, Ban Chỉ dạo xây dựng nông thôn mới xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hưởng ứng cuộc vận động tháng cao điểm “ Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Đức Tùng đạt chuẩn nông thôn mới” tiếp tục động viên, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành các khối lượng còn lại của các tiêu chí. Tập trung vào một số nhóm công việc chính sau đây:

1. Tập trung đắp phụ lề, san sửa, mở rộng , khơi thông cống rãnh, mương thoát nước các tuyến đường giao thông thôn xóm và  giao thông nội đồng.

2. Tổ chức chặt phát cây cối, hành lang giao thông, hành lang lưới điện bảo đảm thông thoáng, an toàn.

3. Phát động toàn dân mỗi ngày dành 60 phút (từ 5 – 6 giờ sáng) để quét dọn nhà cửa, sân ngõ, vườn tược, đường sá xung quanh gia đình mình sạch sẻ. Mỗi tuần 1 lần huy động toàn thôn làm vệ sinh môi trường chung trong ngoài thôn xóm bảo đảm mọi gia đình, mọi ngõ xóm đều sạch sẽ, với tỷ lệ các hộ tham gia 100%.

4. Vận động các hộ mua máy lọc nước, lắp đạt hệ thống lọc nước gia đình theo công nghệ mới đặc biệt là ở các thôn Thanh kim, Thịnh Kim, Tân An để bảo đảm có  nguồn nước sinh hoạt sạch, hợp vệ sinh.

5. Các gia đình tổ chức di dời, chỉnh sửa các các công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi chưa hợp lý, sắp xếp lại đồ đạc trong gia đình bảo đảm gọn gàng ngăn nắp, chỉnh trang lại vườn tược bảo đảm xanh - sạch- đẹp.

6. Tổ chức xây bồn hoa, trồng cây cảnh, cây xanh dọc các tuyến đường chính trong các khu dân cư, các tuyến đường trục thôn, trục xã. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự quản của mỗi một người dân trong trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh, bồn hoa, cây cảnh, không để gia súc phóng uể ra đường làng, ngõ xóm nhằm bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp.

7. Kiểm tra thay thế, nâng cấp hệ thống cột đỡ, dây dẫn sau công tơ của gia đình và hệ thống điện đường của các khu dân cư, các thôn xóm bảo đảm đúng theo qui định.

8. Tổ chức lên băng cờ khẩu hiệu, pha nô áp phích, biển báo giao thông ở các trục đường giao thông trong khu dân cư, khu vực trung tâm, các đường trục chính.

9. Kêu gọi con em quê hương đang học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình, quê hương, làng xóm kể cả tinh thần lẫn vật chất để góp sức cùng với địa phương, thôn xóm hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

         Với truyền thống đoàn kết của quê hương, tôi tin tưởng cán bộ và nhân dân xã Đức Tùng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn để đồng sức, đồng lòng, tổ chức thực hiện thắng lợi  phong trào thi đua tháng cao điểm“ Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Đức Tùng đạt chuẩn nông thôn mới”, đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

                      Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                               T/M  BAN CHỈ ĐẠO XÃ

                                                                                          TRƯỞNG BAN

   

 

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                            Trần văn Mậu