Thông tin tuyên truyền

36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

09-10-2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục...
Các văn bản của Trung ương có hiệu lực trong tháng 9/2019

Các văn bản của Trung ương có hiệu lực trong tháng 9/2019

05-10-2019
Trên đây là các văn bản QPPL của Trung ương có hiệu lực trong tháng 9/2019 các Đồng chí cán bộ đảng viên tiếp cận để phục vụ cho quá trình công tác chuyên môn và tuyên truyên các chính sách pháp luật mới theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Để tiếp cận nội dung các văn bản trên đề nghị các đồng chí truy cập vào trang...
1 2